Thiên Biến

Lạc trần một thiếu niên cả cuộc đời như một con cờ để mặc người khác sắp đặt. Tu luyện không cầu trường sinh, chỉ cần một đời tiêu dao tự tại. Liệu Lạc Trần có thoát khỏi bố cục đã định sẵn không....

Đại Mộng Chủ

Con trai của một vị phú thương nọ từ nhỏ cơ thể đã ốm yếu mang nhiều bệnh tật, trong lúc đang cầu tứ phương tìm phương pháp kèo dài tính mệnh thì bỗng ngoài ý muốn đi lên con đường tu tiên...

Lâm Vũ Thiên Hạ

Trong đại lục rộng lớn này có một nơi gọi là Võ Mạch Đại Lục, mà nơi này là nơi mà thế giới võ giả tung hoành, ở nơi này có sự tồn tại của Nhân tộc, Yêu tộc và Ma tộc vô cùng tàn bạo độc ác.