Tiên Ngục

Một tiểu bổ khoái bị chết đi một cách quỷ dị không rõ nguyên nhân. Hắn xuyên qua thời không biến thành một thiếu niên tên là Tô Triệt, đồng thời hắn mang theo một pháp bảo vô thượng đó là "Tiên Ngục".