Vũ Cực Thiên Hạ

Lâm Minh một thiếu niên có thiên phú thuộc loại trăm người mới có một người, nhưng xuất thân không được tốt lắm. Trong một lần thi vào Thất Huyền võ phủ đã đắc tội với con trai Quân Chủ của Thiên Vạn Thành...