Nhất Kiếm Quang Hàn Khởi Thu Lâu

Xung lực mạnh mẽ không gì cản được, không gì không phá được, “phập” một tiếng, đâm thẳng vào ngực Tề Thiên Bằng. Đao không nhiễm máu, kiếm chỉ một chiêu, không có ác chiến kinh thiên động địa...

Phi Đao Túy Nguyệt

Tiểu thuyết của Ức Văn, nhân văn và nhân tình đều rất hay và rõ nét, nội dung khúc chiết ly kỳ, tạo cho độc giả một không gian tưởng tượng rộng lớn, đặc biệt là chú trọng đến hiệp nghĩa luân lý...

Tự Thủy Nhu Tình

Hàn Tiếu sơn trang có một vị thiếu gia lúc còn nhỏ tuổi vì muốn cứu hai tiểu muội song sinh của mình mà bị mù mắt và thân thể hơi suy yếu nên cũng đành giao việc buôn bán lại cho hai tiểu muội lo...