Tranh Bá Thiên Hạ

Nhân vật chính Phương Giải, một người hiện đại, không rõ vì sao mình lại tới thế giới này, mang theo một thân thế bí ẩn mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết...

Đại Nghịch Chi Môn

Thương Man Sơn nằm ở phía bắc Yến Quốc, giáp với U Quốc. Nơi này không có ai quản lý, cũng không ai tranh giành, thế núi hiểm ác, cho nên có rất nhiều ác nhân ẩn hiện.