Tuyệt Thế Vũ Thần

Lâm Phong một thiếu niên sống ở địa cầu, hắn mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hắn được ông nội nuôi từ nhỏ. Ông nội của hắn vì muốn hắn có cuộc sống tốt hơn nên đã không đi chữa bệnh lấy số tiền đó mở tai khoản ngân hàng cho hăn.

Thái Cổ Thần Vương

Đồn rằng trên thiên khung của Cửu Thiên Đại Lục có chín Tinh Hà, vô số Tinh Thần, đều vì Võ Mệnh Tinh Thần. Người luyện võ đạo có thể kết nối với Tinh Thần, làm Tinh Hồn trong bản thân thức tỉnh, trở thành tu sĩ Võ Mệnh...

Phục Thiên Thị

Tại Thần Châu ở Đông Phương có Nhân Hoàng lập lên đạo thống, có thánh hiền tông môn truyền đạo, cường quốc san sát nhau, chư hầu hùng cứ một phương.