Đại Chúa Tể

Mục trần một thiếu niên thiên tài của Bắc Linh viện, nhưng hắn lại bị đuổi khỏi Linh lộ khi chưa tới thời gian kết thúc. Kể từ đây hắn bị người trong Bắc Linh viện đem ra bàn tán, khinh thường hắn.

Đấu Phá Thương Khung

Tiêu Viêm hắn vốn là thiên tài của Tiêu Gia ở Văn Ô Thản thành lại trở thành một thiếu niên phế vật. Trong vòng một năm hắn tu luyện không hề có chút tiến bộ nào. Từ một người được coi là trọng điểm bồi dưỡng trong gia tộc, chủ nhân đời tiếp theo của Tiêu Gia, hắn trở thành một phế vật bị khinh bỉ...