Văn Tuyết Vô Song

Câu chuyện xoay quanh về một vị thừa tướng nổi tiếng đa tình tổ truyền, lại thêm một tiểu vương gia Đông Phương Vô Song tuổi còn nhỏ đã du phiến hoa thảo tùng, lúc này cuối cùng chọc trúng tai vạ vội vàng trốn nhà đi...

Tiểu Lâu Thính Vũ

Thiếu niên danh gọi Triệu Tiểu Lâu, tuy là Liễu Châu nhân sĩ, nhưng sinh ra lớn lên ở kinh thành, thẳng đến năm năm trước mới hồi quê hương. Triệu gia cũng coi như phú gia nổi danh...