Thiên Thánh

Hoa Thiên Long một chàng trai bệnh hoạn bị khuyết tật, hắn mồ côi từ nhỏ. Cuộc sống của hắn vốn là một màn bi kịch. Mẹ hắn sinh ra hắn thì đã phải chết. Hắn đã trải qua biết bao nhiêu là khố bi phẫn của cuộc đời.