Đế Hồn Lạc

Địa phủ Diêm La, chúa tể Hắc Thằng đại địa ngục, bút phán thương sinh nghiệt, nhưng trong mắt thiên nhân, bất quá cũng chỉ là một Quỷ Tiên nhỏ bé, một tiểu lại (lại – chức vụ không có phẩm cấp)cực nhỏ...

Xu Thiên Dẫn

Nhớ lại hồi đó, Đất trời rộng lớn, Số trời đã định Có ai đó làm sai ý trời , thì sấm nổ rầm rầm Binh đao loạn lạc, Duyên nghàn năm đau thương vạn kiếp...