Danh Môn Độc Sủng

Kiếp trước, vì cái gọi là tình yêu, Phùng Vân Hi từ bỏ boss của mình, buông xuôi tiền đồ sáng lạn của bản thân. Kết quả là, ngay cả mạng nhỏ cũng không còn...

Tinh Thần Đại Đế

Phồn Tinh Đại Lục một nơi mà Võ giả có thể tu luyện, cường hóa bản thân bằng cách thức tỉnh Tinh Hồn, nhờ vậy mà có được sức mạnh ngao du thiên địa, dời núi lấp biển có được sức mạnh vô biên.