Hắc Bạch Phong Vân

Thái Hành sơn vào tháng chín, lá vàng rơi rụng cảnh vật tiêu điều.Mưa thu rơi lê thê suốt cả ngày, khí núi lạnh buốt. Ngày thường, con đường bao người qua lại mà giờ đây chỉ những có ai gặp chuyện...

Cô Gái Tuyết Sơn

Ðộc Cô Trí mắc phải chứng bịnh nan y, quanh năm chỉ nằm liệt một chỗ ... Sinh thú mất hết, chàng bỏ toàn bộ tâm trí vào ảo mộng bá chủ võ lâm. Lục Tàn Bang càng ngày càng bành trướng...

Càn Khôn Song Tuyệt

Tam kiếm đoạt hồn Vô Cát Vũ, người lập ra phái Vô Danh Kiếm, là người được võ lâm tôn là Thiên hạ đệ nhất kiếm, đã bị kẻ thù ám toán vùi thân dưới sóng nước Trường Giang...

Đoạt Hồn Kỳ

Đoạt hồn kỳ là một trong những tác phẩm xuất sắc của Gia Cát Thanh Vân. Truyện tập trung chủ yếu về tiểu anh hùng Thương QUan Linh kinh đảm song Đoạt Hồn Kỳ...