Tiên Tuyệt

Chương 461 : Chính là bá đạo (Thượng)

    trước sau   
Nhưruxsng nếzjwhu Chu Thanh Giang trởygng mặovznt vớqvxki Thánvxsi Âtepum sơzkddn, nósykri khôjmwzng chừbexang đarlpykdmi phưruxsơzkddng trong cơzkddn nósykrng giậlskmn đarlpvkbf lộovzn tin nàzlkoy ra ngoàzlkoi, đarlpếzjwhn lúvkbfc ấffeqy e rằwbotng khắbhrvp Thánvxsp Sơzkddn đarlplskmo sẽmpsh toàzlkon làzlko nhữfogzng ánvxsnh mắbhrvt tham lam. Bịyewc nhiềzjwhu ngưruxsjjcri dòfvxvm ngósykr nhưruxs vậlskmy, Chu Thanh Giang cũlhtjng khôjmwzng nắbhrvm chắbhrvc cósykr thểvkbf phánvxs giảlskmi trậlskmn phánvxsp mộovznt cánvxsch thuậlskmn lợsgffi hay khôjmwzng.

Nhưruxsng chẳxsrjng lẽmpsh cứtyol nhưruxs vậlskmy bỏjmwz qua cho Thánvxsi Âtepum sơzkddn, bỏjmwz qua cho Trịyewcnh Tinh Hồnhoqn vàzlko Dịyewcch Long? Chu Thanh Giang tựdutj hỏjmwzi, mìcmbmnh quảlskm thựdutjc từbexa trưruxsqvxkc đarlpếzjwhn giờjjcr lấffeqy đarlpiahmi cụlatkc làzlkom trọzpndng, nhưruxsng vẫyvlxn còfvxvn khôjmwzng cósykrfvxvng khoan dung đarlpiahmi đarlpovzn đarlpếzjwhn cảlskmnh giớqvxki nàzlkoy.

lhtj La làzlko mộovznt tay lãnbblo khánvxsm phánvxs đarlpàzlkoo tạiahmo, cũlhtjng làzlko con rểvkbfzlkonbblo ưruxsng ýlatk, tiềzjwhn đarlpnhoqjmwzruxssgffng. Dùnvxs khôjmwzng câsgffn nhắbhrvc trênpwvn gósykrc đarlpovzn lợsgffi íwauwch, chỉbhrv đarlpơzkddn thuầarlpn vềzjwh mặovznt cảlskmm tìcmbmnh, nếzjwhu khôjmwzng bằwbotm thâsgffy Dịyewcch Long thàzlkonh muôjmwzn mảlskmnh, Chu Thanh Giang cũlhtjng cảlskmm thấffeqy khôjmwzng thểvkbf tiênpwvu đarlpưruxssgffc nỗfzsfi hậlskmn nàzlkoy.

Chu Thanh Giang còfvxvn cósykr thểvkbf nhịyewcn đarlpưruxssgffc, Chu Hoàzlkonh lạiahmi khôjmwzng thểvkbf nhịyewcn, y tranh cãnbbli vềzjwh chuyệvkbfn nàzlkoy vớqvxki phụlatk thâsgffn mộovznt trậlskmn khôjmwzng nhỏjmwz. Nếzjwhu xéepkzt vềzjwhcmbmnh cảlskmm, y cùnvxsng Vũlhtj La khôjmwzng nghi ngờjjcrcmbmzlko mếzjwhn nhau rấffeqt nhiềzjwhu.

Chu Hoàzlkonh sậlskmp cửqnpoa bỏjmwz đarlpi, Chu Thanh Giang cảlskmm thấffeqy phiềzjwhn nãnbblo vôjmwznvxsng. Cuốykdmi cùnvxsng nhờjjcr Đygngiahmi ca Chu Hùnvxsng trầarlpm ổfvxvn dùnvxsng lờjjcri khéepkzo léepkzo khuyênpwvn giảlskmi Chu Hoàzlkonh, nósykri cho y biếzjwht nỗfzsfi khổfvxv trong lòfvxvng phụlatk thâsgffn. Chu Hoàzlkonh cũlhtjng chỉbhrvzlko nhấffeqt thờjjcri căkfsvm phẫyvlxn, tỉbhrvnh tánvxso lạiahmi tựdutj nhiênpwvn cũlhtjng hiểvkbfu trênpwvn vai phụlatk thâsgffn trọzpndng tránvxsch nặovznng nềzjwh, khôjmwzng dễdocszlkong gìcmbm. Mặovznc dùnvxs y khôjmwzng nósykri lờjjcri xin lỗfzsfi vớqvxki phụlatk thâsgffn, nhưruxsng cũlhtjng biếzjwht đarlpiềzjwhu hàzlkonh lễdocs vấffeqn an, rốykdmt cụlatkc cũlhtjng khiếzjwhn cho Chu Thanh Giang cảlskmm thấffeqy dễdocs chịyewcu trong lòfvxvng.

Nhưruxsng tin tứtyolc xấffequ vẫyvlxn còfvxvn truyềzjwhn đarlpếzjwhn liênpwvn tiếzjwhp, chuyệvkbfn Tinh La Hảlskmi dầarlpn dầarlpn bạiahmi lộovzn.


Ánbblm Vệvkbf khốykdmng chếzjwh Tinh La Hảlskmi trong thờjjcri gian dàzlkoi nhưruxs vậlskmy, kẻayagsykrfvxvng dầarlpn dầarlpn sinh ra nghi ngờjjcr. Gầarlpn đarlpâsgffy Chu Thanh Giang cùnvxsng Trịyewcnh Tinh Hồnhoqn cũlhtjng đarlpang âsgffm thầarlpm bốykdm tríwauw, muốykdmn khôjmwzng rõvrki rỉbhrv tin tứtyolc ra ngoàzlkoi làzlko khôjmwzng thểvkbfzlkoo.

Rốykdmt cụlatkc nhữfogzng kẻayagsykrfvxvng tìcmbmm tớqvxki Thánvxsp Sơzkddn đarlplskmo.

cmbm muốykdmn khôjmwzng khiếzjwhn cho ngưruxsjjcri chúvkbf ýlatk, trấffeqn thủtoex Thánvxsp Sơzkddn đarlplskmo chỉbhrvzlko mộovznt tênpwvn Bánvxsch Hộovzn Ánbblm Vệvkbf, chỉbhrv dẫyvlxn theo hai mưruxsơzkddi ngưruxsjjcri. Tênpwvn Bánvxsch Hộovznzlkoy bánvxso cánvxso gầarlpn đarlpâsgffy khôjmwzng ngừbexang cósykr ngưruxsjjcri xuấffeqt hiệvkbfn xung quanh Thánvxsp Sơzkddn đarlplskmo, thâsgffn phậlskmn khảlskm nghi, hơzkddn nữfogza lai lịyewcch bấffeqt đarlpnhoqng, thuộovznc nhiềzjwhu phe thếzjwh lựdutjc khánvxsc nhau.

Chu Thanh Giang vộovzni vàzlkong thôjmwzng bánvxso tin tứtyolc cho mấffeqy môjmwzn phánvxsi cósykr quan hệvkbf tốykdmt vớqvxki mìcmbmnh. Tuy rằwbotng lãnbblo khôjmwzng nósykri thẳxsrjng ra, nhưruxsng ngấffeqm ngầarlpm ánvxsm chỉbhrv Thánvxsp Sơzkddn đarlplskmo. Ngàzlkoy hôjmwzm sau quảlskm nhiênpwvn ngưruxsjjcri dòfvxvm ngósykr xung quanh íwauwt hơzkddn mộovznt chúvkbft, nhưruxsng vẫyvlxn còfvxvn cósykr rấffeqt nhiềzjwhu ngưruxsjjcri chưruxsa chịyewcu rờjjcri đarlpi.

Đygngzpndc bánvxso cánvxso trong thờjjcri gian gầarlpn đarlpâsgffy, Chu Thanh Giang càzlkong thênpwvm căkfsvm tứtyolc: Nhữfogzng ngưruxsjjcri nàzlkoy đarlpãnbbl khôjmwzng kìcmbmm đarlpưruxssgffc nữfogza, cósykr dấffequ hiệvkbfu muốykdmn xôjmwzng vàzlkoo Thánvxsp Sơzkddn đarlplskmo.

Chu Thanh Giang bỏjmwz tin tứtyolc xuốykdmng, buồnhoqn bãnbbl xoa xoa tránvxsn, kếzjwh tiếzjwhp phảlskmi làzlkom sao... Trong lòfvxvng lãnbblo hiệvkbfn tạiahmi rốykdmi nhưruxszkddfvxv.

Đygngúvkbfng lúvkbfc nàzlkoy, bênpwvn ngoàzlkoi đarlpovznt nhiênpwvn vang lênpwvn mộovznt trậlskmn ồnhoqn àzlkoo, sau đarlpósykr chỉbhrv nghe tiếzjwhng ngưruxsjjcri vộovzni vàzlkong nósykri:

- Tiểvkbfu thưruxs khôjmwzng thểvkbfzlkoo đarlpưruxssgffc, lãnbblo gia đarlpãnbbl dặovznn dòfvxv khôjmwzng cho phéepkzp bấffeqt cứtyol ai quấffeqy rầarlpy.

Cửqnpoa thưruxs phòfvxvng đarlpãnbbl bịyewc đarlpepkzy bậlskmt ra, Chu Cẩepkzn sắbhrvc mặovznt tánvxsi nhợsgfft đarlptyolng ởygng cửqnpoa:

- Phụlatk thâsgffn, cósykr thậlskmt khôjmwzng?

Mấffeqy tênpwvn ngưruxsjjcri hầarlpu bấffeqt đarlpbhrvc dĩayag đarlptyolng bênpwvn cạiahmnh, nhìcmbmn Chu Thanh Giang vớqvxki vẻayag khósykr xửqnpo.

Chu Đygngiahmi trưruxsygngng lãnbblo vung tay lênpwvn:

- Cánvxsc ngưruxsơzkddi lui xuốykdmng đarlpi.


Mấffeqy tênpwvn ngưruxsjjcri hầarlpu vộovzni vàzlkong lui ra, thuậlskmn tai khéepkzp cửqnpoa lạiahmi.

- Con cũlhtjng biếzjwht rồnhoqi sao...

Chu Cẩepkzn nhưruxs vừbexaa bịyewcepkzt đarlpánvxsnh trúvkbfng ngưruxsjjcri, thâsgffn ngọzpndc lay đarlpovznng mộovznt trậlskmn, tay vịyewcn lấffeqy bìcmbmnh phong chặovznt tớqvxki nỗfzsfi cánvxsc đarlpykdmt ngósykrn tay trắbhrvng bệvkbfch, mớqvxki khôjmwzng bịyewc ngãnbbl xuốykdmng.

- Vìcmbm sao... Vìcmbm sao cha khôjmwzng cho con biếzjwht...

Mắbhrvt Chu Cẩepkzn rưruxsqvxkm lệvkbf, nghẹdsczn ngàzlkoo hỏjmwzi.

Chu Thanh Giang thưruxsơzkddng yênpwvu đarlptyola con nàzlkoy nhấffeqt, hiệvkbfn tạiahmi thấffeqy con mìcmbmnh đarlpau lòfvxvng nhưruxs vậlskmy, lãnbblo cũlhtjng buồnhoqn bãnbbl khôjmwzng kéepkzm, nhưruxsng vẫyvlxn cốykdm gắbhrvng kiếzjwhm cớqvxksykri quanh:

- Bấffeqt quánvxs chỉbhrvzlko mấffeqt đarlpi liênpwvn lạiahmc, chưruxsa chắbhrvc đarlpãnbbl...

nbblo còfvxvn chưruxsa dứtyolt lờjjcri, Chu Cẩepkzn đarlpãnbbl lau đarlpi nưruxsqvxkc mắbhrvt, trợsgffn trừbexang nhìcmbmn lãnbblo:

- Phụlatk thâsgffn, cho con mưruxssgffn kim đarlpao.

- Con muốykdmn làzlkom gìcmbm?

Chu Thanh Giang tỏjmwz ra cảlskmnh giánvxsc.

- Khôjmwzng cho thìcmbm thôjmwzi vậlskmy.

Chu Cẩepkzn lậlskmp tứtyolc xoay ngưruxsjjcri rờjjcri đarlpi.


Chu Thanh Giang cảlskmm thấffeqy khôjmwzng ổfvxvn, vộovzni vàzlkong chạiahmy theo, chỉbhrv thấffeqy Chu Cẩepkzn đarlpãnbblsykra thàzlkonh mộovznt đarlpiahmo đarlpovznn quang phósykrng lênpwvn cao, lấffeqy tốykdmc đarlpovzn nhanh nhấffeqt chạiahmy thẳxsrjng vềzjwh phíwauwa Bắbhrvc.

Chu Thanh Giang tứtyolc tốykdmi giậlskmm châsgffn kênpwvu to:

- Cẩepkzn nhi, con trởygng lạiahmi cho ta, ta tựdutjsykr chủtoex trưruxsơzkddng, tuyệvkbft sẽmpsh khôjmwzng đarlpvkbf cho hắbhrvn chếzjwht vôjmwz íwauwch... Chu Cẩepkzn đarlpánvxsp lạiahmi giữfogza khôjmwzng trung:

- Con khôjmwzng tin, con bấffeqt kểvkbf, con phảlskmi xôjmwzng lênpwvn Thánvxsi Ẩtepum sơzkddn bắbhrvt Trịyewcnh Tinh Hồnhoqn giao ra tênpwvn Dịyewcch Long kia, đarlpzjwhn mạiahmng phu quâsgffn!

Chu Thanh Giang nghe vậlskmy nósykrng nảlskmy:

- Hồnhoq đarlpnhoq, Thánvxsi Ẩtepum sơzkddn làzlkozkddi nàzlkoo, con cósykr thểvkbf dễdocszlkong xôjmwzng lênpwvn đarlpưruxssgffc sao?

vkbfc nàzlkoy đarlpãnbbl khôjmwzng thấffeqy bósykrng Chu Cẩepkzn đarlpâsgffu nữfogza, Chu Thanh Giang cũlhtjng khôjmwzng cósykr thờjjcri gian nổfvxvi nósykrng. Vạiahmn nhấffeqt Chu Cẩepkzn xôjmwzng lênpwvn Thánvxsi Ẩtepum sơzkddn thậlskmt, vớqvxki tíwauwnh củtoexa Trịyewcnh Tinh Hồnhoqn, hánvxssykr thểvkbf tha cho nàzlkong?

Chu Hùnvxsng bưruxsqvxkc nhanh tớqvxki hỏjmwzi:

- Phụlatk thâsgffn, cósykr chuyệvkbfn gìcmbm vậlskmy?

Chu Thanh Giang vộovzni nósykri:

- Mau đarlpuổfvxvi theo bắbhrvt muộovzni muộovzni con trởygng vềzjwh cho ta, nósykr muốykdmn đarlpi Thánvxsi Âtepum sơzkddn tìcmbmm Trịyewcnh Tinh Hồnhoqn tíwauwnh sổfvxv...

Chu Hùnvxsng nghe vậlskmy sợsgff hếzjwht hồnhoqn, cũlhtjng khôjmwzng kịyewcp an ủtoexi cha mìcmbmnh, nhúvkbfn châsgffn bay lênpwvn trờjjcri, nósykri vớqvxki mộovznt câsgffu:

- Phụlatk thâsgffn ngưruxsjjcri yênpwvn tâsgffm, nhấffeqt đarlpyewcnh con sẽmpsh bắbhrvt muộovzni muộovzni trởygng vềzjwh.


Chu Thanh Giang hơzkddi yênpwvn tâsgffm, lúvkbfc nàzlkoy mớqvxki vỗfzsf đarlparlpu mộovznt cánvxsi:

- Ta thậlskmt làzlko giàzlko hồnhoq đarlpnhoq, vìcmbm sao lạiahmi quênpwvn mấffeqt chuyệvkbfn nàzlkoy...

nbblo vộovzni vộovzni vàzlkong vàzlkong trởygng vềzjwh thưruxs phòfvxvng, rấffeqt nhanh mộovznt đarlpiahmo mệvkbfnh lệvkbfnh thôjmwzng qua đarlpưruxsjjcrng bíwauw mậlskmt truyềzjwhn đarlpi khắbhrvp cánvxsc cứtyol đarlpiểvkbfm Ánbblm Vệvkbfygng Trung Châsgffu.

Giữfogza trưruxsa ngàzlkoy thứtyol hai, cósykr ngưruxsjjcri phánvxst hiệvkbfn hàzlkonh tung Chu Cẩepkzn, Chu Hùnvxsng lậlskmp tứtyolc chạiahmy tớqvxki khuyênpwvn can, nhưruxsng Chu Cẩepkzn vẫyvlxn khôjmwzng nghe. Tíwauwnh nàzlkong ưruxsơzkddng ngạiahmnh vôjmwznvxsng, cảlskm đarlpjjcri chỉbhrv coi trọzpndng mộovznt nam nhâsgffn. Vũlhtj La đarlpãnbbl chếzjwht, nàzlkong cũlhtjng khôjmwzng muốykdmn sốykdmng, mộovznt lòfvxvng mộovznt dạiahm đarlpòfvxvi đarlpi Thánvxsi Ẩtepum sơzkddn liềzjwhu mạiahmng, bấffeqt kểvkbfcmbmnh khôjmwzng cósykr khảlskmkfsvng phánvxs Thánvxsi Âtepum sơzkddn, chỉbhrv cầarlpn cósykr thểvkbfzlkom thịyewct tênpwvn khốykdmn Dịyewcch Long kia làzlko đarlpưruxssgffc.

lhtj La tuyệvkbft đarlpykdmi khôjmwzng ngờjjcr rằwbotng Chu Cẩepkzn vốykdmn hắbhrvn nghĩayag khôjmwzng cósykr chuyệvkbfn gìcmbm, đarlpòfvxvi đarlpi liềzjwhu mạiahmng cùnvxsng Dịyewcch Long suýlatkt chúvkbft nữfogza gặovznp chuyệvkbfn khôjmwzng may. Còfvxvn Cốykdmc Mụlatkc Thanh màzlko hắbhrvn cho rằwbotng sẽmpshjmwznvxsng khổfvxv sởygng, lạiahmi yênpwvn tĩayagnh ởygng trong nhàzlko.

Chu Cẩepkzn bịyewc Đygngiahmi ca Chu Hùnvxsng bắbhrvt trởygng lạiahmi, Chu Thanh Giang khôjmwzng tiệvkbfn đarlpi gặovznp con mìcmbmnh lúvkbfc nàzlkoy, cốykdm ýlatk đarlpùnvxsng đarlpùnvxsng nổfvxvi giậlskmn, quánvxst mắbhrvng ra lệvkbfnh Chu Hùnvxsng nhốykdmt Chu Cẩepkzn lạiahmi.

Chu Cẩepkzn đarlplskmp phánvxs hếzjwht thảlskmy đarlpnhoq đarlpiahmc trong phòfvxvng, khôjmwzng ăkfsvn khôjmwzng uốykdmng, Chu Hùnvxsng ởygngnpwvn ngoàzlkoi nhìcmbmn thấffeqy hếzjwht sứtyolc đarlpau lòfvxvng, nhưruxsng cũlhtjng khôjmwzng thểvkbfzlkom gìcmbm đarlpưruxssgffc, chỉbhrvsykr thểvkbf âsgffm thầarlpm lắbhrvc đarlparlpu than thởygng.

Lầarlpn đarlparlpu tiênpwvn Cốykdmc Mụlatkc Thanh nghe đarlpưruxssgffc tin nàzlkoy nhưruxs đarlptyolt từbexang đarlpoạiahmn ruộovznt. Nhưruxsng rấffeqt nhanh nàzlkong lạiahmi dấffeqy lênpwvn mộovznt tia hy vọzpndng. Vìcmbm sao, vìcmbmzlkong biếzjwht thâsgffn phậlskmn thậlskmt củtoexa Vũlhtj La.

Hắbhrvn làzlko ngưruxsjjcri đarlpãnbbl chếzjwht qua mộovznt lầarlpn, cũlhtjng cósykr thểvkbf đarlpoạiahmt xánvxs trùnvxsng sinh nhưruxs lầarlpn trưruxsqvxkc, khôjmwzng thểvkbf chếzjwht mộovznt cánvxsch dễdocszlkong. Tia hy vọzpndng nàzlkoy giúvkbfp cho nàzlkong chịyewcu đarlpdutjng, nàzlkong cũlhtjng khôjmwzng cầarlpn biếzjwht suy đarlpnvxsn nàzlkoy cósykr chíwauwnh xánvxsc khôjmwzng, cósykr đarlpưruxssgffc mấffeqy phầarlpn nắbhrvm chắbhrvc, chỉbhrvnpwvwauwn cho rằwbotng Vũlhtj La khôjmwzng chếzjwht.

Hắbhrvn nhấffeqt đarlpyewcnh sẽmpsh khôjmwzng chếzjwht! Cứtyol nhưruxs vậlskmy, Cốykdmc Mụlatkc Thanh chịyewcu đarlpdutjng bằwbotng lòfvxvng tin lừbexaa mìcmbmnh dốykdmi ngưruxsjjcri qua hơzkddn hai thánvxsng, bấffeqt chợsgfft mộovznt hôjmwzm nàzlkong nghĩayag tớqvxki, mìcmbmnh tin rằwbotng Vũlhtj La khôjmwzng chếzjwht, nhưruxsng Chu Cẩepkzn chưruxsa chắbhrvc. Nàzlkong cósykrfvxvng tốykdmt” tìcmbmm ngưruxsjjcri tớqvxki bánvxso cho Chu Cẩepkzn, nhờjjcr vậlskmy Chu Cẩepkzn mớqvxki biếzjwht đarlpưruxssgffc tin nàzlkoy.

Chưruxsygngng môjmwzn Thánvxsi Ẩtepum sơzkddn Trịyewcnh Tinh Hồnhoqn biếzjwht đarlpưruxssgffc tin Vũlhtj La chưruxsa chếzjwht sớqvxkm hơzkddn Chu Thanh Giang mộovznt bưruxsqvxkc.

Trậlskmn phánvxsp khôjmwzng gian trong sơzkddn cốykdmc vôjmwz danh kia vôjmwznvxsng quan trọzpndng vớqvxki Trịyewcnh Tinh Hồnhoqn. Hàzlkong ngàzlkoy y đarlpzjwhu thôjmwzng qua trậlskmn phánvxsp truyềzjwhn âsgffm nósykri chuyệvkbfn mộovznt lầarlpn vớqvxki Thưruxsơzkddng Cửqnpou Phánvxsch, hiểvkbfu rõvrkicmbmnh huốykdmng trậlskmn phánvxsp.

Đygngếzjwhn ngàzlkoy quan trọzpndng khởygngi đarlpovznng trậlskmn phánvxsp, y dùnvxsng trậlskmn phánvxsp truyềzjwhn âsgffm liênpwvn lạiahmc vớqvxki Thưruxsơzkddng Cửqnpou Phánvxsch, khôjmwzng nghe Đygngiahmi Trưruxsygngng lãnbblo trảlskm lờjjcri. Tim Trịyewcnh Tinh Hồnhoqn nhưruxs chìcmbmm xuốykdmng, lậlskmp tứtyolc phánvxsi ngưruxsjjcri chạiahmy tớqvxki sơzkddn cốykdmc xem xéepkzt, kếzjwht quảlskm mang vềzjwh mộovznt miếzjwhng ngọzpndc túvkbfy.

Đygngâsgffy làzlko mộovznt miếzjwhng ngọzpndc túvkbfy hếzjwht sứtyolc bìcmbmnh thưruxsjjcrng, bấffeqt quánvxsnpwvn trong cósykr mộovznt trậlskmn phánvxsp ghi lạiahmi hìcmbmnh ảlskmnh. Sắbhrvc mặovznt Trịyewcnh Tinh Hồnhoqn âsgffm trầarlpm đarlpánvxsng sợsgff, giốykdmng nhưruxs bầarlpu trờjjcri vẫyvlxn vũlhtjsgffy đarlpen vàzlkoo tiếzjwht thánvxsng Sánvxsu.

Tay y khẽmpsh đarlpovznng, rósykrt mộovznt đarlpiahmo linh lựdutjc vàzlkoo trong ngọzpndc túvkbfy.

Trậlskmn phánvxsp trong ngọzpndc túvkbfy bắbhrvn ra mộovznt đarlpiahmo hưruxslskmnh, phánvxst lạiahmi mộovznt đarlpoạiahmn hìcmbmnh ảlskmnh khôjmwzng cósykr tiếzjwhng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.