Phong Lưu Tam Quốc

Chương 314 : Văn Sính (Hạ)

    trước sau   
Trưziqrơrcpqng Lãcfiang dòljqhzfpst bốjidhn phísizwa rồggbdi nóudati:

- Kiềqrdlu tiênteqn sinh ởcwqu đmoxoânxedy cóudat quen khôtfadng?

Kiềqrdlu Huyềqrdln cung kísizwnh nóudati;

- Đdozra tạzhkw ânxedn đmoxoiểgalan củqdwia Trưziqrơrcpqng tưziqrxjogng quânxedn thảnxedo dânxedn ởcwqu đmoxoânxedy tưziqrơrcpqng đmoxojidhi thỏtfada mãcfian.

Trưziqrơrcpqng Lãcfiang vui vẻuoao gậqjynt đmoxodhubu.

Tiếdsdsn vàxirwo trong đmoxozhkwi việthrgn ởcwqu đmoxoânxedy gieo trốjidhng khôtfadng ísizwt hoa cỏtfad sinh cơrcpq dạzhkwt dàxirwo.
Nhanh chóudatng tiếdsdsn vàxirwo trong phòljqhng, Đdozriểgalan Vi thìwltr đmoxorcpqng ởcwqu phísizwa sau lưziqrng củqdwia hắxnatn, khi thịyyna nữsljbnxedng tràxirw thơrcpqm lênteqn Trưziqrơrcpqng Lãcfiang mớxjogi mởcwqu miệthrgng nóudati:

- Kiềqrdlu tiênteqn sinh Lãcfiang vốjidhn đmoxoyynanh sớxjogm tớxjogi báxirwi phỏtfadng nhưziqrng quânxedn vụqrdl quấsemcn thânxedn hôtfadm nay mớxjogi tớxjogi đmoxoưziqrmsqlc, xin tiênteqn sinh đmoxoqbcing tráxirwch.

Kiềqrdlu Huyềqrdln liềqrdln nóudati:

- Đdozra tạzhkwziqrxjogng quânxedn ưziqru áxirwi, thảnxedo dânxedn vinh hạzhkwnh vôtfadguzdng.

Trưziqrơrcpqng Lãcfiang cưziqrlyrzi ha hảnxed;

- Sao kháxirwch khísizw nhưziqr vậqjyny, đmoxoúnxedng rồggbdi Chu Du khôtfadng tớxjogi sao?

Kiềqrdlu Huyềqrdln trảnxed lờlyrzi;

-Chu Du tớxjogi hôtfadm nay chưziqra tớxjogi.

Trưziqrơrcpqng Lãcfiang thấsemct vọqbcing, vốjidhn cho rằhycgng lầdhubn nàxirwy hắxnatn sẽrcoh gặuoaop đmoxoưziqrmsqlc Chu Du ởcwqurcpqi nàxirwy.

Sau đmoxoóudat Đdozrzhkwi Kiềqrdlu Tiểgalau Kiềqrdlu vàxirw phu nhânxedn tiếdsdsn lênteqn báxirwi phỏtfadng Trưziqrơrcpqng Lãcfiang.

Trưziqrơrcpqng Lãcfiang liềqrdln nóudati:

- Kiềqrdlu tiênteqn sinh ta cóudat chuynệthrg muốjidhn thưziqrơrcpqng nghịyyna vớxjogi tiênteqn sinh,

Kiềqrdlu Huyềqrdln mỉtfadm cưziqrlyrzi kỳbthp thậqjynt trong lòljqhng bấsemct ổlcrln vôtfadguzdng.
Trưziqrơrcpqng Lãcfiang thảnxedn nhiênteqn nóudati:

- Bởcwqui vìwltrcfiang cảnxed ngàxirwy sựgala vụqrdl quấsemcn thânxedn khôtfadng cóudatrcpq hộyynai bồggbdi tiếdsdsp chuyếdsdst kinh nênteqn hi vọqbcing mờlyrzi lệthrgnh thiênteqn kim tớxjogi quýohtn phủqdwi mấsemcy ngàxirwy đmoxogala cho thênteq tửljqhudat ngưziqrlyrzi bầdhubu bạzhkwn khôtfadng biếdsdst ýohtn củqdwia tiênteqn sinh thếdsdsn àxirwo.

Kiềqrdlu Huyềqrdln liềqrdln đmoxoáxirwp;

- Đdozróudatxirw vinh hạzhkwnh củqdwia tiểgalau nữsljb, thảnxedo dânxedn chỉtfad sợmsql tiểgalau nữsljbsizwnh tìwltrnh đmoxontequ ngoa, chọqbcic cho phu nhânxedn khôtfadng vui đmoxoếdsdsn lúnxedc đmoxoóudat....

Trưziqrơrcpqng Lãcfiang khoáxirwt tay nóudati:

- Việthrgc nàxirwy khôtfadng sao, Kiềqrdlu tiênteqn sinh cũxirwng đmoxoqbcing khưziqrxjogc từqbci nữsljba.

Kiềqrdlu Huyềqrdln cung kísizwnh đmoxoáxirwp lờlyrzi.

Sau đmoxoóudat hai ngưziqrlyrzi nóudati nhăkkilng nóudati cuộyynai mộyynat phen Trưziqrơrcpqng Lãcfiang mang theo Đdozrzhkwi Tiểgalau Kiềqrdlu rờlyrzi đmoxoi.

Nhìwltrn qua thânxedn ảnxednh củqdwia bọqbcin họqbci Kiềqrdlu Huyềqrdln thởcwquxirwi khuôtfadn mặuoaot lộyyna vẻuoao buồggbdn bựgalac khôtfadng thôtfadi.

Kiềqrdlu phu nhânxedn khóudat hiểgalau:

- Lãcfiao gia đmoxozhkwi tiểgalau kiềqrdlu cóudat thểgala đmoxoi cùguzdng Trưziqrơrcpqng phu nhânxedn làxirw phúnxedc khísizw củqdwia bọqbcin họqbci sao ôtfadng lạzhkwi khôtfadng vui.

Kiềqrdlu Huyềqrdln ngồggbdi ởcwqu trênteqn ghếdsdsziqrlyrzi khổlcrludati:

- Nàxirwng làxirw nữsljb tửljqhxirwm sao biếdsdst đmoxoưziqrmsqlc quỷlocc kếdsds trong đmoxoóudat.
Kiềqrdlu phu nhânxedn cảnxed kinh;

- Trưziqrơrcpqng tưziqrxjogng quânxedn khôtfadng phảnxedi muốjidhn nhúnxedng tay vàxirwo sao?

Kiềqrdlu Huyềqrdln cưziqrlyrzi khổlcrl: - Khôtfadng hoàxirwn toàxirwn nhưziqr vậqjyny, Trưziqrơrcpqng Lãcfiang rấsemct thúnxedc đmoxoitmxy hôtfadn sựgala giữsljba Chu Du vàxirw tiểgalau Kiềqrdlu, nhưziqrng chỉtfad sợmsql đmoxozhkwi nữsljb tửljqh sẽrcoh trởcwqu thàxirwnh vậqjynt hi sinh rồggbdi.

Kiềqrdlu phu nhânxedn gấsemcp giọqbcing:

- Đdozrếdsdsn cùguzdng làxirw chuyệthrgn gìwltr ôtfadng mau nóudati đmoxoi.

Kiềqrdlu Huyềqrdln bấsemct đmoxoxnatc dĩlpiy lắxnatc đmoxodhubu:

- Trưziqrơrcpqng Lãcfiang vôtfadguzdng coi trọqbcing Chu Du, cho nênteqn tiểgalau Kiềqrdlu sẽrcoh khôtfadng cóudat vấsemcn đmoxoqrdlwltr, ngưziqrmsqlc lạzhkwi theo ta đmoxoưziqrmsqlc biếdsdst Chu Du sau khi hàxirwng Trưziqrơrcpqng Lãcfiang vẫvgrin ốjidhm bệthrgnh ởcwqu giưziqrlyrzng, ngưziqrlyrzi sáxirwng suốjidht làxirw biếdsdst hắxnatn khôtfadng muốjidhn hiệthrgu lựgalac cho Trưziqrơrcpqng Lãcfiang, Trưziqrơrcpqng Lãcfiang đmoxoưziqrơrcpqng nhiênteqn khôtfadng hi vọqbcing nhưziqr vậqjyny nênteqn đmoxoáxirwnh chủqdwi ýohtnnteqn Đdozrzhkwi Kiềqrdlu, nếdsdsu hắxnatn thậqjynt sựgala muốjidhn khôtfadng lânxedu sau sẽrcoh tớxjogi cầdhubu thânxedn kếdsdst làxirwm thânxedn gia, cóudat quan hệthrg nhưziqr vậqjyny Chu Du chỉtfad sợmsql khôtfadng góudatp sứrcpqc cũxirwng khôtfadng đmoxoưziqrmsqlc riồggbd.

Kiềqrdlu phu nhânxedn thởcwquxirwi mộyynat hơrcpqi vui vẻuoaoudati:

- Đdozrânxedy khôtfadng phảnxedi làxirw chuyệthrgn tốjidht sao, đmoxozhkwi Kiềqrdlu cóudat thểgala gảnxed cho Trưziqrơrcpqng tưziqrxjogng quânxedn coi nhưziqrxirw phúnxedc khísizw củqdwia nóudat, ta thấsemcy Trưziqrơrcpqng tưziqrxjogng quânxedn tưziqrxjogng mạzhkwo bấsemct phàxirwm, hơrcpqn nữsljba trẻuoao tuổlcrli, quyềqrdln cao chứrcpqc trọqbcing, thắxnatp đmoxoèloccn lồggbdng rọqbcii khắxnatp cũxirwng khôtfadng cóudat con rểgala nhưziqr vậqjyny.

Kiềqrdlu Huyềqrdln trừqbcing mắxnatt nhìwltrn phu nhânxedn bấsemct mãcfian nóudati:

- Vậqjyny bàxirwudat nghĩlpiy tớxjogi nữsljb nhi củqdwia mìwltrnh khôtfadng, nếdsdsu Trưziqrơrcpqng Lãcfiang thísizwch đmoxozhkwi Kiềqrdlu thìwltr tốjidht, con gáxirwi cũxirwng khôtfadng cóudat thiệthrgt thòljqhi gìwltr chỉtfad sợmsql hắxnatn khôtfadng thísizwch màxirw chỉtfad muốjidhn kếdsdst thânxedn vớxjogi Chu Du vậqjyny tưziqrơrcpqng lai khổlcrl cho con chúnxedng ta.

Kiềqrdlu phu nhânxedn ha ha cưziqrlyrzi rộyyna:

- Lãcfiao gia đmoxoa tânxedm rồggbdi hai nữsljb nhi bảnxedo bốjidhi củqdwia chúnxedng ta mỗxirwi ngưziqrlyrzi đmoxoqrdlu xinh đmoxosemcp vôtfadguzdng, vừqbcia rồggbdi ôtfadng khôtfadng chúnxed ýohtn sao, áxirwnh mắxnatt củqdwia Trưziqrơrcpqng tưziqrxjogng quânxedn nhìwltrn đmoxozhkwi kiềqrdlu, ha ha ôtfadng yênteqn tânxedm chỉtfad bằhycgng vàxirwo tưziqrxjogng mạzhkwo củqdwia nàxirwng thếdsds gian nàxirwy cóudat mấsemcy nam nhânxedn khôtfadng đmoxoyynang tânxedm hơrcpqn nữsljba đmoxozhkwi Kiềqrdlu hiềqrdln làxirwnh ngoan ngoãcfian cóudat tri thứrcpqc hiểgalau lễlyrz nghĩlpiya lãcfiao gia khôtfadng nênteqn lo lắxnatng nhìwltr.
Kiềqrdlu Huyềqrdln tânxedm cóudat loạzhkwn cũxirwng lưziqrlyrzi nóudati, trởcwqu vềqrdl phòljqhng màxirw luyệthrgn chữsljb.

Trưziqrơrcpqng Lãcfiang trởcwqu lạzhkwi phủqdwi đmoxothrg thìwltr gặuoaop Đdozriềqrdln Phong từqbcinteqn trong đmoxoi ra trênteqn mặuoaot cóudat vẻuoao lo lắxnatng.

Trưziqrơrcpqng Lãcfiang liềqrdln nóudati;

- Phùguzd Hạzhkwo sao bốjidhi rốjidhi nhưziqr vậqjyny cóudat chuyệthrgn gìwltr xảnxedy ra sao?

Đdozriềqrdln Phong bưziqrxjogc lênteqn phísizwa trưziqrxjogc hai bưziqrxjogc hấsemcp tấsemcp nóudati:

- Chúnxeda côtfadng tìwltrnh hìwltrnh khôtfadng ổlcrln, Lưziqru Biểgalau.

Trưziqrơrcpqng Lãcfiang vung tay lênteqn ngăkkiln Đdozriềqrdln Phong nóudati tiếdsdsp rồggbdi quay đmoxodhubu nóudati vớxjogi Đdozriểgalan Vi:

- Mờlyrzi hai vịyyna tiểgalau thưziqr tớxjogi nộyynai đmoxoưziqrlyrzng nghỉtfad ngơrcpqi.

Đdozriểgalan Vi ứrcpqng tiếdsdsng đmoxogala cho hai nữsljb tửljqh xuốjidhng ngựgalaa rồggbdi dẫvgrin cảnxed đmoxoáxirwm đmoxoi vàxirwo.

Trưziqrơrcpqng Lãcfiang kézfpso tay Đdozriềqrdln Phong rồggbdi nóudati:

- Chúnxedng ta đmoxoếdsdsn phòljqhng nghịyyna sựgalaudati chuyệthrgn.

Đdozriềqrdln Phong vừqbcia đmoxoi gấsemcp gáxirwp khóudat dằhycgn nổlcrli:

- Tháxirwm tửljqh hồggbdi báxirwo, Lưziqru Biểgalau ởcwqu Trưziqrlyrzng Sa quậqjynn tụqrdl tậqjynp đmoxozhkwi lưziqrmsqlng binh mãcfia, đmoxozhkwi kháxirwi khôtfadng dưziqrxjogi mưziqrlyrzi vạzhkwn tìwltrnh hìwltrnh cóudat vẻuoao khôtfadng ổlcrln.
Trưziqrơrcpqng Lãcfiang sợmsqlcfiai:

- Chuyệthrgn nàxirwy cóudat đmoxoúnxedng thậqjynt khôtfadng?

Đdozriềqrdln Phong gậqjynt đmoxodhubu tràxirwn đmoxodhuby sầdhubu lo;

- Cóudat lẽrcoh khôtfadng giảnxed đmoxoưziqrmsqlc.

Trưziqrơrcpqng Lãcfiang cắxnatn răkkilng giậqjynn dữsljbudati:

- Lưziqru Biểgalau kháxirw lắxnatm.

Đdozriềqrdln Phong tỉtfadnh táxirwo nóudati:

- Vìwltr kếdsds hoạzhkwch hôtfadm nay cóudat thểgala triệthrgu hồggbdi Triệthrgu tưziqrxjogng quânxedn nam chinh, bằhycgng khôtfadng khôtfadng cáxirwch nàxirwo chốjidhng cựgala, Dựgala Chưziqrơrcpqng hiệthrgn tạzhkwi vôtfadguzdng nguy hiểgalam mộyynat khi Dựgala Chưziqrơrcpqng thấsemct thủqdwinteqnh đmoxoàxirwo Cửljqhu Giang hạzhkw khẩitmxu sẽrcoh mấsemct đmoxoi sựgala khốjidhng chếdsds chẳjidhng nhữsljbng Trọqbcing Đdozrrcpqc cùguzdng ba vạzhkwn binh sĩlpiy sinh tửljqh khóudatljqhxirw Giang Đdozrôtfadng hậqjynu việthrgn cũxirwng mởcwqu rộyynang, côtfadng sứrcpqc củqdwia chúnxeda côtfadng mấsemcy năkkilm cũxirwng hóudata thàxirwnh tro tàxirwn.

- Lưziqru Biểgalau đmoxoáxirwng giậqjynn.

Sắxnatc mặuoaot củqdwia Trưziqrơrcpqng Lãcfiang trởcwqunteqn táxirwi nhợmsqlt.

Đdozriềqrdln Phong nóudati tiếdsdsp:

- Lưziqru Biểgalau huy đmoxoyynang nhưziqr vậqjyny hiểgalan nhiênteqn khôtfadng cam lòljqhng yênteqn phậqjynn rồggbdi chúnxedng ta phảnxedi làxirwm sao cho phảnxedi?

Trưziqrơrcpqng Lãcfiang hísizwt sânxedu mộyynat hơrcpqi bìwltrnh phụqrdlc nộyynai tânxedm rồggbdi hỏtfadi Đdozriềqrdln Phong:

- Binh mãcfia bộyyna chúnxedng hiệthrgn tạzhkwi củqdwia Giang Đdozrôtfadng thếdsdsxirwo?

Đdozriềqrdln Phong khôtfadng hềqrdl nghĩlpiy ngợmsqli màxirwudati:

- Từqbci Chânxedu tổlcrlng cộyynang năkkilm vạzhkwn đmoxoyynai ngũxirw, ba vạzhkwn quânxedn đmoxoãcfia theo Trưziqrơrcpqng Liêntequ ra Lang gia, mộyynat vạzhkwn gáxirwc Tiểgalau Báxirwi, mộyynat vạzhkwn đmoxoóudatng ởcwqu Hạzhkw Bi, Bàxirwnh Thàxirwnh, màxirw Hoàxirwi Nam cóudat hai vạzhkwn binh sĩlpiy mộyynat vạzhkwn gáxirwc ởcwqu Hu Dịyyna Quảnxedng Lăkkilng.

nxedc nóudati chuyệthrgn hai ngưziqrlyrzi đmoxoãcfia tớxjogi nghịyynanh sảnxednh.

Trưziqrơrcpqng Lãcfiang lúnxedc nàxirwy mớxjogi bìwltrnh tĩlpiynh kỳbthp quáxirwi hỏtfadi Đdozriềqrdln Phong:

- Phùguzd Hạzhkwo ngưziqrơrcpqi nóudati tạzhkwi sao Lưziqru Biểgalau lạzhkwi thay đmoxolcrli xuấsemct binh đmoxoáxirwnh chúnxedng ta vậqjyny?

Đdozriềqrdln Phong trầdhubm tưziqrudati:

- Thuộyynac hạzhkw vẫvgrin khôtfadng nghĩlpiy ra nếdsdsu nhưziqrziqru Biểgalau thậqjynt sựgalaudatcfianxedm thìwltr đmoxoãcfiaudat từqbci mấsemcy năkkilm trưziqrxjogc hiệthrgn tạzhkwi chen ngang thậqjynt làxirw kỳbthp quáxirwi.

Trưziqrơrcpqng Lãcfiang lẩitmxm bẩitmxm:

- Chẳjidhng lẽrcoh hắxnatn bịyyna Trưziqrơrcpqng Tểgala uy hiếdsdsp lạzhkwi bịyynatfadn Sáxirwch lấsemcy trộyynam Giang Hạzhkwnteqn bịyynasizwch thísizwch.

Đdozriềqrdln Phong hoảnxedng sợmsql:

- Cóudat khảnxedkkilng, Lưziqru Biểgalau khôtfadng biểgalau lộyynacfianxedm nhưziqrng hắxnatn làxirwm sao chịyynau nổlcrli cảnxednh tưziqrmsqlng nơrcpqi màxirwwltrnh khổlcrl sởcwquudat đmoxoưziqrmsqlc bịyyna ngưziqrlyrzi kháxirwc lấsemcy, theo ýohtn kiếdsdsn củqdwia thuộyynac hạzhkw, nếdsdsu Lưziqru Biểgalau thu hồggbdi Giang Hạzhkw chỉtfad sợmsql khôtfadng bao lânxedu sau đmoxozhkwi quânxedn lui vềqrdl Kinh Chânxedu sau đmoxoóudat lạzhkwi an thủqdwi bổlcrln phânxedn.

Trưziqrơrcpqng Lãcfiang lạzhkwnh lùguzdng:

- Đdozrsemct Hạzhkw Khẩitmxu Vũxirwziqrơrcpqng đmoxojidhi vớxjogi chúnxedng ta cóudat nhiềqrdlu ýohtn nghĩlpiya, quyếdsdst khôtfadng thểgala buôtfadng tay, mưziqrlyrzi vạzhkwn đmoxozhkwi quânxedn củqdwia Lưziqru Biểgalau cũxirwng khôtfadng lay tânxedm ta đmoxoưziqrmsqlc Phùguzd Hạzhkwo cóudat biếdsdst lầdhubn nàxirwy lĩlpiynh quânxedn củqdwia Lưziqru Biểgalau làxirw ai khôtfadng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.