Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 426 : Thiên đại thu hoạch (2)

    trước sau   

Nhìn sơ qua một lần, Huyền Thiên đối với Địa Hỏa Ấn Pháp đã có chút hiểu rõ, chiêu này quả thật không tầm thường, uy lực trong số võ học đồng cấp cũng thuộc loại cao nhất.

Nhưng Địa Hỏa Ấn Pháp ’ rất khó tu luyện, cần đến nơi dung nham trong lòng đất, hấp thu địa để dung hỏa luyện hóa, lại vừa luyện thành, hơn nữa, địa để dung hỏa cần hấp thu còn không phải là loại bình thường.

Địa để dung hỏa có rất nhiều chủng loại, mạnh yếu không đồng nhất, địa để dung hỏa yếu nhất không sai biệt lắm với Thiên Hỏa Huyền cấp không sai biệt lắm, yếu hơn Chân Nguyên Địa Hỏa.

Tu luyện Địa Hỏa Ấn Pháp, địa để dung hỏa cần hấp thu ít nhất cũng phải đạt tới trình độ Chân Nguyên Địa Hỏa của cường giả Địa giai cảnh trung kỳ.

Địa Hỏa Ấn Pháp là võ kỹ Địa giai thượng phẩm, có thể phân thành ba cấp độ, mỗi cấp độ đối ứng ba cấp hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Cấp độ thứ nhất cần hấp thu địa để dung hỏa cùng cấp độ với Chân Nguyên Địa Hỏa của cường giả Địa giai cảnh trung kỳ.

Cấp độ thứ hai cần hấp thu địa để dung hỏa cùng cấp độ với Chân Nguyên Địa Hỏa của cường giả Địa giai cảnh hậu kỳ. Cấp độ thứ ba càng cần hấp thu địa để dung hỏa cùng cấp độ với Thiên Hỏa Địa cấp.


Tóm lại, tu luyện Địa Hỏa Ấn Pháp mỗi cấp độ đều cần hấp thu địa để dung hỏa càng mạnh hơn nữa, điểm này nhìn như đơn giản, nhưng lại đủ để khiến tuyệt đại đa số võ giả có thể chất hỏa thuộc tính phải lùi bước.

Võ giả bình thường chỉ có thể đủ hấp thu hỏa diễm cùng cấp với mình, khi cường độ hỏa diễm vượt qua cảnh giới tu vị võ giả, võ giả cưỡng ép hấp thu, nếu như thuộc tính hỏa trong thể chất không cao thì rất có thể sẽ tự cháy.

Võ giả thuộc tính hỏa thấp hơn cấp ưu tú bình thường rất khó hấp thu hỏa diễm cao hơn cảnh giới tu vị bản thân, đạt được Địa Hỏa Ấn Pháp dù muốn tu luyện cũng tu luyện không được.

Huyền Thiên có được thuộc tính hỏa cấp siêu hoàn mỹ, là vương giả hỏa diễm trời sinh, tu luyện Địa Hỏa Ấn Pháp vô cùng phù hợp, dùng thể chất của hắn, đừng nói chỉ hấp thu hỏa diễm cao hơn tu vị mình một bậc, cho dù cao hơn hai cấp bậc cũng không thành vấn đề.

Lúc hắn ở Tiên Thiên cảnh trung kỳ đã hấp thu đã luyện hóa được Thất Diễm Hồng Liên, Thất Diễm Hồng Liên là hỏa diễm còn cao hơn Tiên Thiên Chân Hỏa của Tiên Thiên cảnh hậu kỳ hai cấp bậc, tương đương với cao hơn tu vị hắn ba cấp bậc vẫn bị Huyền Thiên luyện hóa được.

Chỗ tốt của thuộc tính hỏa cấp siêu hoàn mỹ tựa như thể chất thuộc tính lôi cấp siêu hoàn mỹ có thể tu luyện ra Thiên Lôi hoàn mỹ vậy, là Thượng Thiên sủng nhi.

- Địa Hỏa Ấn Pháp cùng ta quả thực là tuyệt phối, Quỷ Mị Hành Giả tối đa chỉ có được thuộc tính hỏa cấp ưu tú, nếu không tu vị cũng chỉ không chỉ Địa giai cảnh lục trọng, thật sự là làm uống phí cái thế kỳ công, ở trên tay ta, Địa Hỏa Ấn Pháp mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất.

Huyền Thiên trong lòng yên lặng thì thầm, thu Địa Hỏa Ấn Pháp vào trong ngực, bây giờ không phải là lúc xem kỹ, có cơ hội lại chậm rãi tham tường sau.

Huyền Thiên làm xong mọi chuyện cũng không tốn hao bao nhiêu thời gian, bên kia chiến đấu đã đến khâu cuối cùng, cường giả Địa giai cảnh Luyện Huyết Tà Giáo bị đánh tan dễ như trở bàn tay, mười phần chín vong, dưới công kích của mọi người, cho dù muốn chạy trốn cũng khó có khả năng.

Huyền Thiên nhặt bảo đao còn sót lại của Quỷ Mị Hành Giả lên, đây là một thanh bảo đao Địa cấp trung đẳng, giá trị liên thành, chuôi đao có khắc hai chữ, đao tên "Cát Nguyệt"

Lần này chuyến đi đến Liên Nhạc vương triều, không nói phát hiện tung tính Luyện Huyết Tà Giáo, đánh chết Quỷ Mị Hành Giả lấy được 225 điểm công lao điểm, chỉ riêng hai quyển bí kíp Địa giai là Bách Quỷ Thôi Hành Thuật và Địa Hỏa Ấn Pháp cùng với Cát Nguyệt Đao cũng đã là thiên đại thu hoạch rồi.

Rất nhanh, một vị cường giả Địa giai cuối cùng của Luyện Huyết Tà Giáo cũng bị hai người Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân đánh chết, chiến đấu hạ màn, yêu nhân tà giáo ở Càn Long Sơn toàn quân bị diệt.

Luyện Huyết Tà Giáo 16 vị cường giả Địa giai cảnh sơ kỳ, Ngạo Huyên Huyên đánh chết chín người, Hoành Phượng Vân đánh chết bảy người, điểm công lao hiện lên trên Tụ Tà Châu của hai người toàn bộ đều quá 100, Ngạo Huyên Huyên càng đạt đến hơn 120 điểm.


Mỗi một vị cường giả Địa giai cản đều là một tồn tại bất phàm, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít vật phẩm giá trị phi phàm, 16 vị cường giả Địa giai cảnh của Luyện Huyết Tà toàn quân bị diệt, bọn người Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân tự nhiên cũng lấy được một ít thu hoạch.

Chỉ là người của bọn hắn quá nhiều, bình quân xuống cũng không có bao nhiêu thứ, so ra xa xa kém thu hoạch của Huyền Thiên ở trên người Quỷ Mị Hành Giả.

Điểm công lao quá 100, sau khi tiến vào Thiên Tinh Các liền có thể trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm, sẽ được bồi dưỡng trọng điểm, hai mắt Ngạo Huyên Huyên tản ra quang mang sáng ngời, tuy rằng lụa mỏng che ở mặt của nàng nhưng vẫn có thể cảm nhận được nàng đang vui.

Điểm công lao của Hoành Phượng Vân cũng quá 100, nhưng không biết vì sao trên mặt nàng giờ phút này lại không cười ngược lại có chút lạnh như băng.

Chiến đấu chấm dứt, tất cả mọi người đình chỉ ra tay, chỉ có Tiểu Hổ vẫn sinh động như trước, 16 vị cường giả Địa giai cảnh Luyện Huyết Tà Giáo cùng với Hồ Nhất Chỉ của Liên Nhạc Tông, tổng cộng thân thể mười bảy vị cường giả Địa giai cảnh đều là Thiên Địa Linh Dược của Tiểu Hổ.

Sau khi Tiểu Hổ ăn hết Quỷ Mị Hành Giả chỉ kém một chút sẽ đột phá đến yêu thú ngũ cấp. Hiện giờ có thân thể mười bảy vị cường giả Địa giai cảnh bày ở trước mặt nó, hoàn toàn đủ cho nó đột phá thành công.

Cho nên chiến đấu vừa kết thúc, Tiểu Hổ đã phóng thẳng về phía thân thể một vị cường giả Địa giai cảnh tam trọng, mở chiếc miệng lớn ra bắt đầu cắn xé.

Chúng cường giả Địa giai cảnh Liên Nhạc vương triều thì nhao nhao đi về phía Càn Long Sơn, vừa rồi 16 vị cường giả Luyện Huyết Tà Giáo là từ nơi ấy mà đến, Càn Long Sơn với tư cách là một cứ điểm lớn của Luyện Huyết Tà Giáo, chỗ ở của 16 vị cường giả Địa giai cảnh, có thể sẽ có những thu hoạch khác, hoặc là có thể tìm được bí mật liên hệ với như cứ điểm tà giáo khác ở Ngạo Châu, từ đó biết được những vị trí khác.

- Hoàng Thiên, trên núi có thể sẽ có thu hoạch, cùng đi chứ!

Ngạo Huyên Huyên xa xa hô.

Huyền Thiên nhìn Ngạo Huyên Huyên, chỉ thấy tất cả mọi người đều đi, chỉ còn lại mình nàng rơi lại phía sau. Hắn phất phất tay nói:

- Ta không đi, Tiểu Hổ sắp tiến giai rồi, ta ngay ở chỗ này chờ các ngươi.

- Nó đã là yêu thú tứ cấp bá chủ rồi, lại muốn tiến giai, đây không phải là muốn tiến giai thành yêu thú ngũ cấp sao?

Thanh âm Ngạo Huyên Huyên có chút kinh ngạc, nói:

- Ta cũng ở lại xem nó tiến giai.

Ngạo Huyên Huyên lần đầu trông thấy Tiểu Hổ là ở trong Mộng Huyễn Thần Cung, khi đó Tiểu Hổ vẫn chỉ là yêu thú tứ cấp trung giai, nàng cưỡi yêu thú tứ cấp bá chủ Kim Diễm Ưng, hiện giờ mới mấy tháng qua đi mà Tiểu Hổ đã trở thành yêu thú tứ cấp bá chủ, lại muốn tiến giai trở thành yêu thú ngũ cấp rồi, chuyện này quả thật khiến Ngạo Huyên Huyên phải khiếp sợ.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.