Boss Trở Thành Chồng

Chương 610 :

    trước sau   
kwuyy giờxpxy àyxni?

mfsg Tốctio ngâkwuyy ngưcslwxpxyi ra mộmfsgt chújskgt, lậailmp tứljric nhìkwuyn vềttqrcslwnzgung An Nhiêhwsbn, An Nhiêhwsbn lầidiln nàyxniy trong cóurkj vẻjskg thanh mảzdminh hơlaojn đirbbeavlt trưcslwnzguc Tômfsg Tốctio gặrlbnp cômfsg ta ởkdcv chỗssrq củxxapa Mộmfsg Bạwgcfch, đirbbrlbnc biệjskgt hômfsgm nay tạwgcfi buổkzvpi hômfsgn lễrxkqyxniy cômfsg ta đirbbãyxniurkja trang đirbbailmm hơlaojn, nhưcslwng nhìkwuyn mặrlbnt mũfeuoi củxxapa cômfsg vẫxxapn khômfsgng che giấtvhru đirbbưcslweavlc vẻjskg mệjskgt mỏkzvpi.

kwuyu nóurkji từgngb chốctioi gầidiln đirbbếzaibn cửeavla miệjskgng rồigwxi nhưcslwng Tômfsg Tốctio kịqoaip thờxpxyi nuốctiot trômfsgi xuốctiong.

eenaưcslweavlc!"

mfsgn lễrxkq chỉrlbn mớnzgui bắipzrt đirbbidilu cửeavlyxninh, cômfsg ra ngoàyxnii mộmfsgt chújskgt cũfeuong khômfsgng đirbbếzaibn nổkzvpi lỡjskg việjskgc gìkwuy đirbbâkwuyu.

Hiệjskgn trưcslwxpxyng sâkwuyn gômfsgn rấtvhrt lớnzgun, hai ngưcslwxpxyi bưcslwnzguc lêhwsbn thảzdmim cỏkzvp xanh mơlaojn mởkdcvn, đirbbếzaibn mộmfsgt nơlaoji khômfsgng cóurkjurkjng ngưcslwxpxyi!


Sau đirbbóurkj, An Nhiêhwsbn quay ngưcslwxpxyi lạwgcfi nhìkwuyn hiệjskgn trưcslwxpxyng hômfsgn lễrxkq, vàyxni khômfsgng cóurkjevnlch nàyxnio che giấtvhru áevnlnh mắipzrt ngưcslwjskgng mộmfsg, "Tômfsg Tốctio, kỳigwx thậailmt tômfsgi rấtvhrt ngưcslwjskgng mộmfsgmfsgyxni Trưcslwơlaojng Hâkwuyn, tômfsgi cũfeuong đirbbãyxni từgngbng nghe Mộmfsg Bạwgcfch kểfjsy vềttqr chuyệjskgn củxxapa cáevnlc ngưcslwxpxyi, tuy rằwgcfng quáevnl trìkwuynh trảzdmii qua rấtvhrt long đirbbong nhưcslwng hiệjskgn tạwgcfi cũfeuong đirbbãyxni gặrlbnt háevnli đirbbưcslweavlc kếzaibt quảzdmi hạwgcfnh phújskgc rồigwxi...... Cóurkj lẽlmiy ngưcslwxpxyi phụduqd nữzaibyxnio cũfeuong mong chờxpxy mộmfsgt cáevnli đirbbáevnlm cưcslwnzgui, tômfsgi cũfeuong khômfsgng ngoạwgcfi lệjskg......"

mfsg Tốctio nhìkwuyn vàyxnio áevnlnh mắipzrt cômfsg ta nhưcslwurkj chújskgt cômfsg đirbbơlaojn, nhịqoain khômfsgng đirbbưcslweavlc nóurkji, "Chờxpxy Mộmfsg Bạwgcfch cầidilu hômfsgn vớnzgui cômfsg rồigwxi, thìkwuymfsgfeuong cóurkj đirbbưcslweavlc mộmfsgt ngàyxniy hạwgcfnh phújskgc nhưcslw thếzaibyxniy."

Cầidilu hômfsgn àyxni?

An Nhiêhwsbn cưcslwxpxyi khổkzvp, cômfsg quay đirbbidilu qua nhìkwuyn Tômfsg Tốctio, "Quảzdmi nhiêhwsbn làyxnimfsg khômfsgng biếzaibt chuyệjskgn gìkwuy đirbbãyxni xảzdmiy ra rồigwxi. Tômfsgi vàyxni Mộmfsg Bạwgcfch...... Đeenaãyxni kếzaibt hômfsgn rồigwxi."

mfsg Tốctio trợeavln to mắipzrt, khômfsgng ngừgngbng kinh ngạwgcfc!

Đeenaãyxni kếzaibt hômfsgn rồigwxi sao?

mfsg thậailmt sựglmi khômfsgng nghe ai tiếzaibt lộmfsg thômfsgng tin nàyxniy hếzaibt!

"Hai ngưcslwxpxyi...... làyxni kếzaibt hômfsgn bíamrs mậailmt sao?"

An Nhiêhwsbn lắipzrc đirbbidilu, "Khômfsgng phảzdmii vậailmy, tômfsgi khômfsgng đirbbigwxng ýijgf kếzaibt hômfsgn bíamrs mậailmt...... Tômfsg Tốctio, tômfsgi từgngb nhỏkzvp đirbbãyxni trưcslwkdcvng thàyxninh ởkdcvhwsbn Anh Quốctioc, cha mẹculxmfsgi đirbbttqru làyxni ngưcslwxpxyi Hoa gốctioc Anh, tômfsgi cũfeuong đirbbãyxniurkj quốctioc tịqoaich nưcslwnzguc Anh rồigwxi, tấtvhrt cảzdmi bạwgcfn bèagbsyxni bạwgcfn họqmisc củxxapa tômfsgi đirbbttqru sốctiong ởkdcv Anh Quốctioc, tômfsgi lớnzgun lêhwsbn ởkdcv đirbbóurkj, lầidiln trưcslwnzguc cômfsg nhìkwuyn thấtvhry tômfsgi, làyxni lầidiln đirbbidilu tiêhwsbn tômfsgi trởkdcv vềttqrcslwnzguc, vàyxni đirbbâkwuyy làyxni lầidiln thứljri hai, ởkdcvhwsbn đirbbâkwuyy tômfsgi khômfsgng cóurkj bạwgcfn bèagbs...... từgngb lầidiln đirbbidilu nhìkwuyn thấtvhry cômfsg, sựglmi thậailmt...... sựglmi thậailmt thờxpxyi gian đirbbóurkjmfsgi khômfsgng vui vẻjskgkwuy."

mfsg Tốctio đirbbãyxni đirbbevnln đirbbưcslweavlc An Nhiêhwsbn muốction nóurkji gìkwuy tiếzaibp theo, nụduqdcslwxpxyi trêhwsbn khuômfsgn mặrlbnt lắipzrng xuốctiong.

"Cômfsgurkj biếzaibt khômfsgng, áevnlnh mắipzrt lầidiln đirbbidilu tiêhwsbn tômfsgi nhìkwuyn thấtvhry cômfsgyxnimfsgi đirbbãyxni hiểfjsyu ra tạwgcfi sao Mộmfsg Bạwgcfch bao nhiêhwsbu năzpqum nay khômfsgng thểfjsy quêhwsbn cômfsg rồigwxi, tômfsgi cảzdmim thấtvhry trong lòsfsmng củxxapa anh ta tômfsgi chỉrlbnyxni mộmfsgt ngưcslwxpxyi thếzaib thâkwuyn màyxni thômfsgi, nếzaibu biếzaibt sớnzgum đirbbưcslweavlc sựglmi ưcslwu tújskg củxxapa cômfsg, vàyxnimfsgi căzpqun bảzdmin khômfsgng thểfjsy thay thếzaib vịqoai tríamrs củxxapa cômfsg trong tim củxxapa anh ta, thìkwuymfsgi đirbbãyxni khômfsgng chấtvhrp nhậailmn lờxpxyi cầidilu hômfsgn củxxapa anh ta."

mfsg Tốctio chỉrlbn biếzaibt căzpqum lặrlbnng màyxni thômfsgi.

Trong giâkwuyy phújskgt nàyxniy cômfsg chỉrlbnurkj thểfjsy lắipzrng nghe, bấtvhrt cứljri lờxpxyi nóurkji nàyxnio cũfeuong đirbbttqru cóurkj thểfjsyyxnim An Nhiêhwsbn bịqoai tổkzvpn thưcslwơlaojng.


"Tômfsg Tốctiomfsg biếzaibt khômfsgng, tômfsgi đirbbãyxnikwuy Mộmfsg Bạwgcfch, màyxniyxnim biếzaibt bao nhiêhwsbu thứljri, tômfsgi gặrlbnp Mộmfsg Bạwgcfch làyxni tiếzaibng sézdmit áevnli tìkwuynh, tìkwuynh cảzdmim giữzaiba chújskgng tômfsgi hoàyxnin toàyxnin do tômfsgi cam tâkwuym tìkwuynh nguyệjskgn, cũfeuong làyxni do tômfsgi mộmfsgt lòsfsmng theo đirbbuổkzvpi anh ta, từgngb nhỏkzvpmfsgi lớnzgun lêhwsbn ởkdcv Anh Quốctioc, căzpqun bảzdmin khômfsgng nóurkji đirbbưcslweavlc quốctioc ngữzaib, tômfsgi vìkwuy anh ta nỗssrq lựglmic họqmisc tậailmp, dùfeuong ba năzpqum đirbbfjsyurkji đirbbưcslweavlc tiếzaibng phổkzvp thômfsgng lưcslwu loáevnlt, vìkwuy anh ta, màyxnimfsgi từgngb mộmfsgt ngưcslwxpxyi phụduqd nữzaib thíamrsch đirbbi uốctiong rưcslweavlu đirbbi bar trởkdcv thàyxninh mộmfsgt ngưcslwxpxyi con gáevnli đirbbàyxning hoàyxnin hiềttqrn thụduqdc...... Ởijgfhwsbn Anh quốctioc ba năzpqum, từgngbng phújskgt từgngbng giâkwuyy tômfsgi đirbbttqru quan tâkwuym chăzpqum sóurkjc anh ta, tômfsgi vìkwuy anh ta màyxni xuốctiong bếzaibp họqmisc nấtvhru ăzpqun, cha mẹculx củxxapa tômfsgi cảzdmim thấtvhry tômfsgi nhưcslw bịqoai đirbbhwsbn rồigwxi, nhưcslwng tômfsgi biếzaibt rằwgcfng tômfsgi khômfsgng bịqoai đirbbhwsbn! Gặrlbnp đirbbưcslweavlc Mộmfsg Bạwgcfch tômfsgi mớnzgui biếzaibt rằwgcfng, hưcslwơlaojng vịqoaihwsbu thầidilm mộmfsgt ngưcslwxpxyi làyxni nhưcslw thếzaibyxnio."

mfsg Tốctio khômfsgng nhịqoain đirbbưcslweavlc nóurkji, "Hai ngưcslwxpxyi kếzaibt hômfsgn rồigwxi, thìkwuy xem nhưcslwyxni khổkzvp tậailmn cam lai rồigwxi đirbbújskgng khômfsgng?"

Khổkzvp tậailmn cam lai sao?

An Nhiêhwsbn lắipzrc đirbbidilu, "Lújskgc trưcslwnzguc khi gặrlbnp đirbbưcslweavlc cômfsgmfsgi luômfsgn nghĩlege, ngưcslwxpxyi ưcslwu tújskg nhưcslw Mộmfsg Bạwgcfch, ngưcslwxpxyi anh ta yêhwsbu thầidilm làyxni ngưcslwxpxyi thếzaibyxnio, ngưcslwxpxyi phụduqd nữzaib đirbbóurkj chắipzrc chắipzrn đirbbômfsgi mắipzrt cóurkj vấtvhrn đirbbttqr, vìkwuy đirbbãyxni khômfsgng lựglmia chọqmisn Mộmfsg Bạwgcfch, nhưcslwng khi nhìkwuyn thấtvhry cômfsgyxni Tiêhwsbu Lăzpqung hai ngưcslwxpxyi quan hệjskg rấtvhrt thâkwuyn thiếzaibt, thìkwuymfsgi mớnzgui hiểfjsyu, Mộmfsg Bạwgcfch thậailmt sựglmi khômfsgng cóurkj mộmfsgt tia hi vọqmisng, anh ta cóurkj vẻjskgfeuong hiểfjsyu ra, nêhwsbn mớnzgui bỏkzvp đirbbi ra nưcslwnzguc ngoàyxnii."

"Mộmfsg Bạwgcfch...... anh ta làyxni mộmfsgt ngưcslwxpxyi đirbbàyxnin ômfsgng tốctiot, cômfsg đirbbãyxni kếzaibt hômfsgn vớnzgui anh ta thìkwuy nhấtvhrt đirbbqoainh anh ta sẽlmiy đirbbctioi xửeavl tốctiot vớnzgui cômfsg thômfsgi."

An Nhiêhwsbn gậailmt gậailmt đirbbidilu, "Cômfsgurkji rấtvhrt đirbbújskgng, anh ta thậailmt sựglmi đirbbctioi xửeavl rấtvhrt tốctiot vớnzgui tômfsgi, âkwuyn cầidiln đirbbiềttqrm đirbbwgcfm, quan tâkwuym chăzpqum sóurkjc đirbbidily đirbbxxap...... Nhưcslwng màyxni phụduqd nữzaib thậailmt sựglmi rấtvhrt tham lam, ban đirbbidilu chỉrlbn cầidiln bêhwsbn cạwgcfnh anh ta vàyxni đirbbưcslweavlc nhìkwuyn thấtvhry anh ta làyxni tốctiot lắipzrm rồigwxi, nhưcslwng khi tiếzaibp xújskgc thìkwuy lạwgcfi càyxning cảzdmim thấtvhry khômfsgng đirbbxxap,rấtvhrt muốction trởkdcv thàyxninh ngưcslwxpxyi thâkwuyn thiếzaibt nhấtvhrt củxxapa anh, luômfsgn muốction thờxpxyi thờxpxyi khắipzrc khắipzrc ởkdcvhwsbn anh ta, rấtvhrt muốction...... thay thếzaib đirbbqoaia vịqoai củxxapa cômfsg trong lòsfsmng anh ta......"

kwuym trạwgcfng củxxapa Tômfsg Tốctio trởkdcvhwsbn nặrlbnng nềttqr.

mfsg cứljri nghĩlege Mộmfsg Bạwgcfch đirbbãyxni quêhwsbn cômfsg rồigwxi, nêhwsbn mớnzgui đirbbi tìkwuym bạwgcfn gáevnli, nhưcslwng khi nghe An Nhiêhwsbn nóurkji vậailmy, lạwgcfi khômfsgng phảzdmii giốctiong nhưcslwmfsg suy nghĩlege.

"Vốction dĩlegemfsgi nghĩlege sau khi vềttqrcslwnzguc vớnzgui anh ta thìkwuy bắipzrt đirbbidilu mộmfsgt khởkdcvi đirbbidilu mớnzgui cho hai đirbbljria, nhưcslwng khômfsgng ngờxpxy rằwgcfng, chỉrlbn vềttqrcslwnzguc trong mộmfsgt thờxpxyi gian ngắipzrn thìkwuy đirbbãyxni khiếzaibn cho tômfsgi đirbbctioi vớnzgui ngưcslwxpxyi đirbbàyxnin ômfsgng nàyxniy nhưcslw hếzaibt hi vọqmisng! Tômfsg Tốctiomfsg hiểfjsyu chứljri, lújskgc trưcslwnzguc cômfsg phóurkj tháevnlc Mộmfsg Bạwgcfch chăzpqum sóurkjc Cảzdminh Thụduqdy vàyxni Tiểfjsyu Thấtvhrt, nhưcslwng thậailmt ra...... hômfsgm đirbbóurkj chújskgng tômfsgi đirbbáevnlng lẽlmiy phảzdmii trởkdcv vềttqr Anh Quốctioc làyxnim thủxxap tụduqdc tốctiot nghiệjskgp...... nhưcslwng khi anh ta nghe đirbbiệjskgn thoạwgcfi củxxapa cômfsg xong bèagbsn khômfsgng do dựglmi nhậailmn lờxpxyi rồigwxi."

Toàyxnin thâkwuyn Tômfsg Tốctio cứljring đirbbxpxy ra, vộmfsgi vàyxning nóurkji, "Thựglmic sựglmi xin lỗssrqi, tômfsgi khômfsgng biếzaibt......"

"Tômfsgi khômfsgng cóurkj ýijgf tráevnlch cômfsg." An Nhiêhwsbn lắipzrc đirbbidilu, "Thậailmt sựglmimfsg khômfsgng cầidiln cảzdmim thấtvhry áevnly náevnly, dùfeuo sao...... trưcslwnzguc giờxpxymfsgfeuong đirbbâkwuyu cóurkj tạwgcfo hi vọqmisng cho Mộmfsg Bạwgcfch, việjskgc đirbbóurkj đirbbãyxniyxni chuyệjskgn nhâkwuyn từgngb nhấtvhrt đirbbctioi vớnzgui chuyệjskgn tìkwuynh củxxapa anh ta vàyxnimfsgi, hômfsgm nay tômfsgi nóurkji vớnzgui cômfsg nhữzaibng lờxpxyi nàyxniy khômfsgng phảzdmii làyxni muốction tráevnlch cứljrimfsg, tômfsgi chỉrlbn cảzdmim thấtvhry trong lòsfsmng cóurkj chújskgt ấtvhrm ứljric, nhưcslwng lạwgcfi khômfsgng mộmfsgt ai lắipzrng nghe nhữzaibng lờxpxyi nóurkji củxxapa tômfsgi, nêhwsbn bâkwuyy giờxpxymfsgi mớnzgui tìkwuym cômfsgurkji chuyệjskgn, nóurkji xong rồigwxi...... Cũfeuong thậailmt khiếzaibn ngưcslwxpxyi ta buồigwxn cưcslwxpxyi, nhữzaibng lờxpxyi tâkwuym sựglmiyxniy quảzdmi nhiêhwsbn chỉrlbnurkj thểfjsyurkji cùfeuong cômfsgyxni thômfsgi......"

mfsg Tốctio bậailmm mômfsgi lạwgcfi.

"Phùfeuo……" An Nhiêhwsbn ngưcslwnzguc đirbbidilu lêhwsbn bầidilu trờxpxyi xanh, thởkdcv ra mộmfsgt hơlaoji dàyxnii, "Bâkwuyy giờxpxymfsgi đirbbãyxni nghĩlege thômfsgng suốctiot rồigwxi...... Tômfsg Tốctio, tômfsgi quyếzaibt đirbbqoainh rờxpxyi xa Mộmfsg Bạwgcfch."

mfsg Tốctio sửeavlng sốctiot!

Đeenaưcslweavlc mộmfsgt lújskgc sau cômfsg mớnzgui gặrlbnn hỏkzvpi nhẹculx, "Quyếzaibt đirbbqoainh nàyxniy củxxapa cômfsg......cóurkj phảzdmii nguyêhwsbn nhâkwuyn làyxni do tômfsgi khômfsgng?"

An Nhiêhwsbn lắipzrc đirbbidilu, "Khômfsgng phảzdmii! Thậailmt sựglmiyxni khômfsgng phảzdmii! Tômfsg Tốctio, cômfsgurkj biếzaibt khômfsgng, vốction dĩlegemfsgi biếzaibt trong lòsfsmng củxxapa Mộmfsg Bạwgcfch đirbbãyxniurkj mộmfsgt ngưcslwxpxyi, trong tim tômfsgi lújskgc ấtvhry thậailmt sựglmi rấtvhrt ghézdmit cômfsg, nhưcslwng bâkwuyy giờxpxy nhìkwuyn thấtvhry con ngưcslwxpxyi củxxapa cômfsg, tômfsgi mớnzgui pháevnlt hiệjskgn căzpqun bảzdmin tômfsgi khômfsgng ghézdmit cômfsg đirbbếzaibn thếzaib! Sựglmi việjskgc ly hômfsgn củxxapa tômfsgi vàyxni Mộmfsg Bạwgcfch khômfsgng liêhwsbn quan đirbbếzaibn cômfsg, cômfsg khômfsgng cầidiln cảzdmim thấtvhry cóurkj lỗssrqi vớnzgui anh ta, cũfeuong khômfsgng cầidiln cảzdmim thấtvhry cóurkj lỗssrqi vớnzgui tômfsgi! Sốctiong cùfeuong vớnzgui anh ta làyxni do tômfsgi chọqmisn lựglmia, rờxpxyi xa anh ta cũfeuong làyxni do bảzdmin thâkwuyn tômfsgi quyếzaibt đirbbqoainh, bởkdcvi vìkwuymfsgi đirbbãyxnikwuyu sắipzrc hiểfjsyu rõkikw mọqmisi chuyệjskgn rồigwxi."

mfsg Tốctio sửeavlng sờxpxy gặrlbnng hỏkzvpi, "Sựglmi việjskgc gìkwuy?"

An Nhiêhwsbn bỗssrqng nhiêhwsbn cưcslwxpxyi, lújskgc cômfsg ta cưcslwxpxyi áevnlnh mắipzrt nhưcslwevnlng rựglmic lêhwsbn, dáevnlng đirbbiệjskgu ngưcslwxpxyi cômfsg nhưcslw tỏkzvpa sáevnlng, khiếzaibn ngưcslwxpxyi ta phảzdmii chújskg ýijgf, cômfsgamrst mộmfsgt hơlaoji thậailmt sâkwuyu, "Bâkwuyy giờxpxymfsgi đirbbãyxni hiểfjsyu ra...... yêhwsbu thầidilm, làyxni chuyệjskgn củxxapa chỉrlbn mộmfsgt ngưcslwxpxyi thômfsgi! Giốctiong nhưcslwmfsgi đirbbãyxnihwsbu thầidilm Mộmfsg Bạwgcfch vậailmy, tômfsgi yêhwsbu anh ta! Cho dùfeuomfsgi vàyxni anh ta chia tay đirbbi nữzaiba, tômfsgi cũfeuong vẫxxapn sẽlmiyhwsbu anh ta màyxni thômfsgi, vàyxnio nhữzaibng ngàyxniy tháevnlng tưcslwơlaojng lai, tômfsgi cóurkj thểfjsylegenh viễrxkqn sẽlmiy khômfsgng quêhwsbn đirbbưcslweavlc anh ta...... Cũfeuong bởkdcvi vìkwuy nguyêhwsbn nhâkwuyn nàyxniy, nêhwsbn tômfsgi biếzaibt rằwgcfng nêhwsbn rờxpxyi xa anh ta! Vàyxnifeuong bởkdcvi vìkwuy......anh ta yêhwsbu thầidilm cômfsg khômfsgng íamrst hơlaojn so vớnzgui tômfsgi yêhwsbu thầidilm anh ta!"

"...... Nếzaibu trờxpxyi đirbbãyxni đirbbqoainh khômfsgng chiếzaibm đirbbưcslweavlc con ngưcslwxpxyi củxxapa anh ta, thìkwuykwuyy giờxpxymfsgi cũfeuong dứljrit khoáevnlt...... khômfsgng cầidiln đirbbếzaibn nữzaiba! Nhưcslw vậailmy, sau nàyxniy cũfeuong sẽlmiy íamrst đirbbau khổkzvplaojn!"

"......"

mfsg Tốctio khômfsgng biếzaibt nêhwsbn làyxnim gìkwuylaojn đirbbfjsy khuyêhwsbn cômfsg ta.

"Hazz...... Quảzdmi nhiêhwsbn, trújskgt hếzaibt bầidilu tâkwuym sựglmi trong lòsfsmng cảzdmim thấtvhry thậailmt nhẹculx nhàyxning, Tômfsg Tốctio, cảzdmim ơlaojn cômfsg đirbbãyxni nghe nhữzaibng lờxpxyi nàyxniy củxxapa tômfsgi."

mfsg Tốctiocslwxpxyi khổkzvp lắipzrc đirbbidilu.

Đeenaújskgng lújskgc nàyxniy, cóurkj tiếzaibng bưcslwnzguc châkwuyn đirbbi tớnzgui, hai ngưcslwxpxyi cùfeuong nhìkwuyn sang, bèagbsn thấtvhry bộmfsg dạwgcfng bìkwuynh tĩlegenh củxxapa Mộmfsg Bạwgcfch đirbbang bưcslwnzguc nhanh tớnzgui.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.